Jacob Storbjörk

Ung och erfaren - modigt vid din sida

Färdigt i riksdagshuset - redo att jobba för dig

 Jag har i över 10 års tid i olika roller jobbat för de värderingar jag tror på och för Österbotten.

Nu finns en möjlighet att fortsätta detta arbete, i egenskap av riksdagsledamot. 

Mitt valnummer är 121 - Rösta!

Jag vill göra samhället snällare, vardagen fungerande och världen lite fredligare. Jag är redo för att jobba för dig från dag ett.

Jacob från Jakobstad

Jacob Storbjörk heter jag, 28 år, gift och uppväxt i Jakobstad. Jag jobbar som riksdagsassistent. Jag har studerat vid Åbo Akademi i Vasa och är utbildad politices magister.

Jag är historieintresserad och beskriver mig gärna som en kulturälskare. Jag är en aktiv biobesökare och netflixtittare.

Min fritid spenderar jag gärna med min fru, vår släkt och goda vänner. Bäst trivs jag på sommarstugan i Öja (Karleby) eller i skogen i Kronoby. 

Ett snällare samhälle

I mitt Finland tar vi hand om varandra. Jag vill säkerställa att social- och hälsovården har de resurser som behövs för att vårda våra sjuka och ta hand om våra äldre.

Vårdarna ska ha rätt till goda arbetsvillkor och en konkurrenskraftig lön.

Tillsammans ska vi minska på den vårdskuld som uppstått. Ingen ska längre skickas från lucka till lucka, utan alla har rätt till en vårdplan som möter vars och ens behov.

Ett av flera prioriterade mål bör vara att få bukt på den psykiska ohälsan bland unga och unga vuxna.

Jag tror på människan

Då människor känner trygghet och alla får en chans vill de allra flesta bidra och göra rätt för sig. Vi ska därför med olika verktyg hjälpa våra medmänniskor att hitta sysselsättning.

Det är också viktigt med ett arbetsliv där folk faktiskt orkar och mår bra i jobbet. Regeringen Marin har kontinuerligt lyckats höja sysselsättningen och vi är nu nära målet på 75 procent. Bara i november var siffran 74,7 procent och jämfört med förra året var 63 000 fler personer sysselsatta. Jag vill bygga vidare på detta arbete och hjälpa speciellt partiellt arbetsföra att få ett jobb. På detta sätt minskar vi också statens skuldsättning. 

Det att man förstör våra sociala trygghetssystem, försämrar arbetslöshetsersättningar och gör stora nedskärningar i bostadsbidragen löser sällan problemen - däremot drabbar det många arbetslösa, pensionärer, låginkomsttagare och studerande hårt.

En fungerande vardag

Dagvården behöver ge alla en god start i livet och vara tillgänglig så att du som vuxen kan gå till jobbet.

Jag vill bygga vidare på vår grundskola för att ge alla en god allmänbildning. Vi ska över lag satsa på utbildning och forskning för att stärka vår konkurrenskraft. Det är också viktigt för att vi klarar av en rättvis grön omställning och skapa nya jobb.

Vårt lands två nationalspråk ska synas och höras i vardagen, i kulturlivet och i beslutsfattandet. Du ska ha rätt att använda ditt modersmål i vårdärenden och i kontakt med myndigheter. Du ska inte behöva känna dig tvungen att byta språk för att få service. 

Alla ska känna sig trygga i Finland

Brott ska aldrig löna sig och samhället ska stå på offrets sida. Det allra viktigaste just nu är att våra poliser och vårt rättsväsende faktiskt har tillräckligt med resurser att väcka åtal, utreda brott och utfärda domar. En annan viktig aspekt är förebyggande arbetet där vi förhindrar människor att hamna in på kriminell bana.

I en tid av stigande priser behöver vi säkerställa att människor klarar vardagen. Pensionerna måste vara tillräckliga, studieutkomsten mindre lånebaserad och arbetsvillkoren goda. Vi behöver också säkerställa att fler har möjlighet till motions- och fritidsaktiviteter. Det är viktigt för kropp och själ.  

 

Framtiden är tillgänglig

Jag vill i alla beslut som fattas i riksdagen iaktta tillgänglighetsfrågor. I vardagen ska alla kunna ta sig fram, alla bli förstådda och känna sig respekterade.

Goda kommunikationer såsom vägar, hamnar och fungerande kollektivtrafik är viktiga och inte minst för våra viktiga exportorienterade industriföretag. Exempelvis vill jag trygga viktiga flygförbindelser till Karleby-Jakobstads flygplats och att Jakobstads hamn förblir en TEN-T-hamn.

En fredligare värld

I den förda utrikespolitiken ska vi värna om goda relationer med andra länder. Men vi måste också stå upp för mänskliga rättigheter och internationella avtal. Krig såsom Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina ska fördömas. En regelbaserade världsordning behövs där FN:s roll förtydligas. 

Bistånd och det humanitära arbetet fortsätter ha betydelse. Det att vi stärker kvinnors och flickors rättigheter globalt och ger alla barn rätt till en grundläggande utbildning främjar fred. Fri marknad och handelsutbyte mellan länder främjar i sin tur tillväxt och stabilitet, men detta förutsätter också att alla arbetstagare får rätt till en trygg arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Vi har bara en planet. Vi måste i vårt eget land och globalt göra vad vi kan för att hejda den globala uppvärmningen, värna om miljön och främja hållbarhet. Jag vill även öka den biologiska mångfalden. Det finns nämligen inga vinnare i en värld utan humlor och bin.

Finlands plats är i NATO. En stark nordisk röst kommer vitalisera försvarsalliansen. Vi måste på nordisk nivå även stärka den civila beredskapen. Redan nu föregår Finland som föregångare på beredskap och självförsörjning. Det ska vi fortsätta vara. 

Kan jag rösta på Jacob Storbjörk?

Ja, om du bor i en kommun i Österbotten och i Vasa valkrets. Du kan också rösta utomlands om du är finländsk medborgare och har utvandrat från Österbotten.

Hur gör man för att rösta?

Läs här hur du gör för att rösta i riksdagsvalet

Läs här hur du röstar utomlands

Söker du en kandidat från en annan valkrets, klicka här

Varför rösta på Jacob Storbjörk?

  • Jacob vill göra samhället snällare, vardagen fungerande och världen fredligare 
  • Jacob värnar om välfärdssamhället, utbildning och en hög sysselsättning
  • Jacob tar ansvar för miljö och klimat. Finland ska vara en föregångare på klimatsmarta lösningar som stärker vårt lands konkurrenskraft.
  • Jacob har lång erfarenhet av politik och intressebevakning.
  • Jacob är en stark österbottnisk röst i statsministerpartiet SDP
  • Jacob vill arbeta vidare med Finlands tvåspråkighet.
    Han säger likt partiordförande Sanna Marin nej till regeringssamarbete med Sannfinländarna och därmed nej till deras finskhetsprogram.

Det är modigt att vara snäll och jag vill vara snäll. Tillsammans når vi framgång.

Briefly in English

Hi, I'm Jacob Storbjörk, 28 years old, from Jakobstad. I studied political science at Åbo Akademi in Vasa. My goal is to create a more compassionate society and contribute to a more peaceful world. To achieve this, we must prioritize good working conditions, take care of our elderly citizens, ensure access to quality healthcare, and invest in education. It's also crucial to maintain our infrastructure such as roads, ports, and public transportation.

Don't forget to exercise your right to vote in the Parliamentary Elections.