Jacob Storbjörk

Nuori ja kokenut - rohkeutta olla sinun puolellasi

Valmiina eduskuntatalossa - olen valmiina tekemään työtä puolestasi

Olen työskennellyt yli 10 vuotta eri rooleissa niiden arvojen puolesta joihin uskon, sekä Pohjanmaan puolesta.

Nyt minulla on mahdollisuus jatkaa tätä työtä kansanedustajana.

Ehdokasnumeroni on 121 

On rohkeaa olla kiltti tässä yhteiskunnassa ja minä haluan olla kiltti.  Yhdessä voimme menestyä.

Minusta

Olen Jacob Storbjörk, 28-vuotias, naimisissa ja kotoisin Pietarsaaresta. Työskentelen tällä hetkellä eduskunta-avustajana.

Olen opiskellut Åbo Akademissa ja olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri. Vapaa-ajan vietän mielelläni vaimoni, suvun ja ystävien kanssa. Viihdyn myös kesämökillä Öjassa (Kokkolassa) tai Kruunupyyn metsissä.

Olen kiinnostunut historiasta ja kulttuurista, ja käyn aktiivisesti elokuvissa ja katson Netflixiä.

Kiltimpi yhteiskunta

Minun Suomessani me pidämme huolta toisistamme. Haluan turvata sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävät resurssit, jotta voimme pitää huolta sairastavista ja ikääntyvistä. Hoitoalan ammattilaisilla on oikeus hyviin työoloihin ja kilpailukykyiseen palkkaan.

Yhdessä voimme lyhentää kasvanutta hoitovelkaa. Ketään ei tulisi lähettää luukulta toiselle, vaan jokaisella on oikeus tarpeita vastaavaan hoitosuunnitelmaan. Erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyspalveluiden parantaminen tulisi olla yksi prioriteeteistamme.

 

Minä uskon ihmisiin

Kun ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi, kaikilla on mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan ja tehdä yhteiskunnasta paremman. Siksi meidän täytyy erityisesti auttaa ihmisiä työllistymään. On erityisen tärkeää varmistaa, että ihmiset voivat hyvin työelämässä ja että heidän työkykyään ylläpidetään.

Marinin hallitus on onnistunut nostamaan työllisyysastetta, joka onkin todella lähellä 75 prosenttia. Juuri marraskuussa työllisyysaste oli 74,7 prosenttia ja aiempaan vuoteen verrattuna 63 000 ihmistä oli työllistynyt. Haluan jatkaa tätä työtä ja auttaa erityisesti osatyökykyisiä työllistymään. Työllisyyden kasvulla onnistumme myös kuromaan kiinni valtion velkaa.

Sosiaaliturvajärjestelmän romuttaminen sekä työttömyys-etuuksien ja asumistukien leikkaaminen ratkaisee harvoin ongelmia - sen sijaan se vaikuttaa merkittäväksi työttömien, eläkeläisten, pienituloisten ja opiskelijoiden elämään.

 

Toimiva arki

Päivähoidon on annettava kaikille hyvä alku elämässä ja oltava helposti saatavilla, jotta aikuiset voivat mennä töihin. Haluan jatkaa peruskoulun kehittämistä, jotta kaikki saisivat hyvän yleissivistyksen. Kaiken kaikkiaan koulutukseen ja tutkimukseen tulee panostaa, jotta kilpailukykymme vahvistuu. Se on tärkeää myös siksi, että pystymme selviytymään oikeudenmukaisesta vihreästä siirtymästä ja luomaan uusia työpaikkoja.

Maamme kaksi kansalliskieltä näkyvät ja kuuluvat arjessa, kulttuurielämässä ja päätöksenteossa. Sinulla tulee olla oikeus käyttää äidinkieltäsi terveydenhoidossa ja viranomaisten kanssa asioidessa. Sinun ei pitäisi joutua vaihtamaan kieltä saadaksesi palvelua.

 

Kaikkien on tunnettava olonsa turvalliseksi Suomessa

Rikoksen ei tule koskaan kannattaa, ja yhteiskunnan on oltava uhrin puolella. Kaikkein tärkeintä tällä hetkellä on, että poliiseilla ja oikeuslaitoksella on  riittävästi resursseja nostaa syytteitä, tutkia rikoksia ja antaa tuomioita. Toinen tärkeä asia on ennaltaehkäisy, jolla ehkäistään ihmisiä joutumasta rikolliselle tielle.


Hintojen nousutessa meidän on varmistettava, että ihmiset selviävät arjestaan. Eläkkeiden on oltava riittäviä, opiskelijoiden toimeentulon vähemmän lainapainotteista, ja työehtojen hyviä. Meidän on myös varmistettava, että yhä useammalla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja muita vapaa-ajan harrstuksia. Se on tärkeää henkisesti ja fyysisesti.

 

Tulevaisuus on esteetön

Haluan kiinnittää huomiota esteettömyyskysymyksiin kaikissa eduskunnan päätöksissä. Jokaisen on pystyttävä liikkumaan arkielämässään, sekä tuntemaan itsensä ymmärretyksi ja kunnioitetuksi.

Hyvät liikenneyhteydet, kuten tiet, satamat ja toimiva julkinen liikenne, ovat tärkeitä erityisesti tärkeimmille vientiin suuntautuneille teollisuusyrityksillemme. Haluan esimerkiksi varmistaa tärkeät lentoyhteydet Kokkolan ja Pietarsaaren lentoasemalle ja sen, että Pietarsaaren satama säilyy TEN-T-satamana.

Rauhallisempi maailma

Ulkopolitiikassa meidän on säilytettävä hyvät suhteet muihin maihin. Meidän on kuitenkin myös puolustettava ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä sopimuksia. Sodat, kuten Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainaa vastaan, on tuomittava. Tarvitaan sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä, jossa selvennetään YK:n roolia.

Apu ja humanitaarinen työ ovat edelleen tärkeitä. Se, että vahvistamme naisten ja tyttöjen oikeuksia maailmanlaajuisesti ja annamme kaikille lapsille oikeuden perusopetukseen, edistää rauhaa. Vapaat markkinat ja maiden välinen kauppa puolestaan edistävät kasvua ja vakautta, mutta tämä edellyttää myös, että kaikilla työntekijöillä on oikeus turvalliseen työympäristöön ja työoloihin.

Meillä on vain yksi planeetta. Meidän on omassa maassamme ja maailmanlaajuisesti tehtävä kaikkemme ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Haluan myös lisätä biologista monimuotoisuutta. Maailmassa ei nimittäin ole voittajia ilman kimalaisia ja mehiläisiä.

Suomen paikka on Natossa. Vahva pohjoismainen ääni elävöittää puolustusliittoumaa. Pohjoismaisella tasolla on vahvistettava myös siviilivalmiutta.

Suomi on jo nyt varautumisen ja omavaraisuuden edelläkävijä. Tätä tulee jatkaa.

 

Voinko äänestää Jacob Storbjörkoä?

Kyllä, jos asut Pohjanmaalla Vaasan vaalipiiriin kuuluvassa kunnassa.

Voit myös äänestää ulkomailla, jos olet Suomen kansalainen ja muuttanut Pohjanmaalla muuttaessasi ulkomaille.

Kuinka äänestän?

Lue täältä, kuinka voit äänestää eduskuntavaaleissa

Lue täältä, kuinka voit äänestää ulkomailla

Jos etsit ehdokasta jostakin toisesta vaalipiiristä, klikkaa tästä

Miksi äänestää Jacob Storbjörkiä?

• Jacob haluaa tehdä yhteiskunnasta kiltimmän, arjesta toimivan ja maailmasta rauhallisemman

• Jacob puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa, koulutusta ja korkeaa työllisyyttä

• Jacob ottaa vastuuta ympäristöstä ja ilmastosta. Suomen tulee olla edelläkävijä ilmastoystävällisissä ratkaisuissa, jotka vahvistavat maamme kilpailukykyä

• Jacobilla on pitkä kokemus politiikasta ja edunvalvonnasta

• Jacob on vahva pohjanmaalainen ääni pääministeripuolue SDP:ssä

• Jacob haluaa tehdä työtä Suomen kaksikielisyyden puolesta.
Hän sanoo puolueen puheenjohtaja Sanna Marinin tavoin ei hallitusyhteistyölle perussuomalaisten kanssa, ja näin ollen myöskin ei perussuomalaisten suomalaisuusohjelmalle.