Valöppning – Jacobs tal

Bästa vänner,

Stort tack för att ni är här ikväll! Kiitos että olette täällä tänään!

Ert stöd betyder mycket för mig! Med er hjälp kan vi klara vad som helst!

Vi befinner oss på en resa. En resa som ska ta oss ända fram till riksdagen och ett nytt socialdemokratiskt riksdagsmandat till Jakobstadsregionen.

Resan började inte igår, och inte i år, och inte ens i fjol. Resan började för nästan 15 år sedan. 

Den tog fart i familjehemmet. Där lokaltidningen på köksbordet gav inblick i de dagsaktuella frågorna, stora som små. I ett kök där både mamma och pappa alltid fanns för att både öppna upp det som inte rymdes med i tidningen, eller bara för att samtala om det lilla och det stora.

Resan fortsatte i vår fina grundskola som stärkte min allmänbildning. Alla timmar i samhällslära som stärkt mitt samhällsintresse. I Oxhamns skolas parlamentsgrupp som gav mig och några andra ungdomar chansen, som en del av ungdomsparlamentet, att besöka riksdagen och ställa en fråga i riksdagens plenum till ansvarig minister. Det är inte alla 15-åringar, och inte ens alla riksdagskandidater, som kan säga att de har en sådan erfarenhet i bagaget.

Men kanske resan egentligen började tidigare än så. Jag har själv haft utmaningar med språket. Oändligt tacksam är jag för vårt välfärdssamhälle, för all hjälp jag fick via olika terapier i form av musikterapi, ergoterapi och talterapi innan jag började skolan. Utan det skulle denna resa aldrig varit möjlig. Utan det skulle jag inte stå här och tala för er här ikväll.

Detta är denna insikt, att vi alla är beroende av varandra, att vi når framgång tillsammans då vi hjälps åt, och att du och jag är en del av ett större sammanhang, är de saker som väckt mitt engagemang och min politiska övertygelse. Jag är en socialdemokrat med stolthet och glädje

Jag älskar min tvåspråkiga hemstad Jakobstad som gett mig så mycket. Jag är stolt över vår fina region som är i framkant då det kommer till sysselsättning och hållbarhet.

Jag är tacksam över föreningslivet som lärde mig talko, Jakobstads Svenska Socialdemokrater som stöttar mig och uppdraget som stadsfullmäktigeledamot i Jakobstad som lärde mig axla ansvar.

Vänner! 

Jag är inte bara redo. Jag vill göra skillnad, jag vill göra saker bättre och jag vill tala för vår region och för Österbotten i Finlands riksdag.

Jag vill jobba för ett snällare samhälle, en fungerande vardag och en lite fredligare värld.

Jag vill säkerställa att social- och hälsovården har de resurser som behövs för att vårda våra sjuka, både kropp och själ, samt ta hand om våra äldre. Vårdarna ska ha rätt till goda arbetsvillkor och en konkurrenskraftig lön. 

Jag tror på människan. Då människor känner trygghet och alla får en chans vill de allra flesta bidra och göra rätt för sig. Vi ska därför med olika verktyg hjälpa våra medmänniskor att hitta sysselsättning. Det är också viktigt med ett arbetsliv där folk faktiskt orkar och mår bra i jobbet. Regeringen Marin har kontinuerligt lyckats höja sysselsättningen. Det arbetet ska fortsätta. Det är vårt effektivaste sätt att minska skuldsättningen.

Jag vill säkerställa att din vardag fungerar så smidigt som möjligt.

Dagvården behöver ge alla en god start i livet och vara tillgänglig så att du som vuxen kan gå till jobbet. Jag vill bygga vidare på vår grundskola. Vi ska fortsätta satsa på utbildning och forskning för att stärka vår konkurrenskraft. Det är viktigt för att vi ska klara av en rättvis grön omställning och skapa nya jobb.

Kaksikielisyys on rikkaus

Vårt lands två nationalspråk ska synas och höras i vardagen, i kulturlivet och i beslutsfattandet. Du ska ha rätt att använda ditt modersmål i vårdärenden och i kontakt med myndigheter. Du ska inte behöva känna dig tvungen att byta språk för att få service. 

Jag vill att alla, svenskspråkiga som finskspråkiga, får sina rättigheter tillgodosedda och känner sig sedda och hörda.

Alla ska känna sig trygga i Finland. Brott ska aldrig löna sig och samhället ska stå på offrets sida. Det allra viktigaste just nu är att våra poliser och vårt rättsväsende faktiskt har tillräckligt med resurser att väcka åtal, utreda brott och utfärda domar. En annan viktig aspekt är förebyggande arbetet där vi förhindrar människor att hamna in på kriminell bana.

I en tid av stigande priser behöver vi säkerställa att människor klarar vardagen. Pensionerna måste vara tillräckliga, studieutkomsten mindre lånebaserad och arbetsvillkoren goda. 

Goda kommunikationer såsom vägar, hamnar och fungerande kollektivtrafik är viktiga i vår vardag och inte minst för våra viktiga exportorienterade industriföretag. Exempelvis vill jag trygga viktiga flygförbindelser till Karleby-Jakobstads flygplats och att Jakobstads hamn förblir en TEN-T-hamn.

Jag vill jobba för en fredligare värld.

Vi ska värna om goda relationer med andra länder. Men vi måste också stå upp för mänskliga rättigheter och internationella avtal. Krig såsom Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina ska fördömas. Finlands plats är i NATO. 

Bistånd och det humanitära arbetet fortsätter ha betydelse. Det att vi stärker kvinnors och flickors rättigheter globalt och ger alla barn rätt till en grundläggande utbildning främjar fred. 

Vi har bara en planet. Vi måste i vårt eget land och globalt göra vad vi kan för att hejda den globala uppvärmningen, värna om miljön och främja hållbarhet. Jag vill även öka den biologiska mångfalden. Det finns nämligen inga vinnare i en värld utan humlor och bin.

Låt oss för övrigt öka den biologiska mångfalden i riksdagen genom att ta in en Stor Björk.

Vänner, 

Låt oss vara modiga! Yhdessä olemme rohkeita! Tack! Kiitos!

Leave a Reply