Bevara det finlandssvenska teckenspråket

Bildkälla

Det finlandssvenska teckenspråket klassificeras som ett allvarligt hotat språk enligt Unescos kriterier. Det måste vi göra något åt. Jag själv har haft språkproblem och fått öva teckenspråk som stöd för min talutveckling under mina tidiga levnadsår. Oändligt tacksam för all hjälp jag fick via olika terapier i form av musikterapi, ergoterapi och talterapi innan jag började skolan. Det är viktigt att bli förstådd. Det kommer alltid att finnas behov av tolkning i olika sammanhang.

Textning av TV-program är viktigt för alla hörselskadade, teckenspråkstolkning ännu bättre, och allra bäst om det finns många ute i samhället som kan grunderna i teckenspråk. Även då det kommer till riksdagens debatter bör vi alla ha möjlighet att ta del av tolkningen till svenska eller att svenska undertexter finns tillgängliga. 

Det jag önskar är webbaserade kurser i finlandssvenska teckenspråket. Alla intresserade inom tredje sektorn, vårdpersonal och privatpersoner kan delta. Övningsuppgifterna inskickade som egna inspelningar. Föreläsaren bedömer när deltagaren lärt sig att uttrycka sig med teckenspråket. Detta lyckas bäst hemifrån där man får träna i lugn och ro. 

Jag vill jobba för ärendet i riksdagen samt utmanar alla svenskspråkiga medborgar- och arbetarinstitut i landet att anta utmaningen. Finns säkert många andra som kan hjälpa till med detta inom t.ex. fria bildningen, yrkeshögskolor och företag. Jag tror vi ska klara detta och tillsammans göra en viktig insats för det finlandssvenska teckenspråket. 

Jacob Storbjörk (SDP)

Riksdagskandidat i Vasa valkrets

Leave a Reply