Category: Debattinlägg

Alla ska vinna på havsbaserad vindkraft

Både klimatmålen och kriget i Ukraina påminner oss om hur viktigt det är att minska vårt fossilberoende. Vi får inte göra oss beroende av auktoritära stater som livnär sig på olja och gas. Andelen förnybart i vår elproduktion behöver öka steg för steg. Därför behöver vi i Finland på ett balanserat sätt bygga ut vindkraften då […]

Mera studiero och mindre studielån

Satsningar på utbildning och forskning är viktiga för att Finland ska stärka sin konkurrenskraft. Men lika viktigt är det att vi ser till att de som studerar har tid och resurser att studera.  I egenskap av tidigare styrelsemedlem i Åbo Akademis Studentkår vet jag hur viktigt det är att studiestödet håller jämn takt med inflationen.  […]

Lisää opiskelurauhaa ja vähemmän opintolainoja

Koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen on tärkeää Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Yhtä tärkeää on kuitenkin varmistaa, että opiskelijoilla on aikaa ja resursseja opiskella. Åbo Akademin ylioppilaskunnan entisenä hallituksen jäsenenä tiedän, miten tärkeää on, että opintotuki pysyy inflaation tahdissa. On myös tärkeää, että asumistuki on riittävän suuri, jotta asumismenoista pystyy selviämään. Emme saa leikata asumistukia, kuten oikeisto ehdottaa, […]

Arbetskraftsinvandring som alla vinner på

För att våra österbottniska företag ska kunna fortsätta växa är det viktigt att vi aktivt jobbar med sysselsättningsfrågorna. Vi behöver hjälpa de som står utanför arbetsmarknaden. Här är satsningar på utbildning och omskolning oerhört viktiga. I Finland har vi över 250 000 arbetslösa arbetssökande. Jag vill arbeta för att fler av dem under nästa mandatperiod […]

Vilken riktning väljer du?

Alla partier är överens om att statsfinanserna måste stärkas. I riksdagsvalet tar man också ställning till hur detta ska göras. Det finns två alternativ. Ett alternativ är samlingspartiets och sannfinländarnas nedskärningslinje där notan betalas av låginkomsttagare och de som behöver vård och service. Det andra alternativet är SDP:s alternativ där de offentliga finanserna stärks genom […]

Socialdemokraterna jobbar för Finland och Åland 

Statsminister Sanna Marin (SDP) har framgångsrikt lett landet igenom en rad svåra kriser. I henne har vi har en finländsk statsminister som resten av världen känner och respekterar.  Regeringen Marin har under denna period höjt de lägsta pensionerna, genomfört en familjeledighetsreform, stärkt sysselsättningen och drivit på klimat- och miljöarbetet. Vi menar att det är viktigt att […]

Människan behöver sina rekreationsområden

Människans behov av rekreation är livsviktig på många sätt. Undersökningar visar att vi mår bra av naturkontakt både fysisk och psykiskt. Friluftsliv betyder ofta någon form av fysisk aktivitet men för mig betyder naturen också enskilda möten med naturen i form av avkoppling, minskad stress samt återhämtning.  Det fanns en tid då naturen var en […]

Se människan i arbetslivet

Jag är stolt över att leva i ett nordiskt välfärdssamhälle. Jag är också stolt över arbetarrörelsens framgångsrika insats för allmän och lika rösträtt, rätt till semester och 8-timmars arbetsdag. Vårt välstånd skapas av företagande och arbete. I takt med att arbetsproduktivitet förbättras med bättre hjälpmedel, nya metoder, maskiner och digitalisering kan allt fler varor och […]

Bevara det finlandssvenska teckenspråket

Det finlandssvenska teckenspråket klassificeras som ett allvarligt hotat språk enligt Unescos kriterier. Det måste vi göra något åt. Jag själv har haft språkproblem och fått öva teckenspråk som stöd för min talutveckling under mina tidiga levnadsår. Oändligt tacksam för all hjälp jag fick via olika terapier i form av musikterapi, ergoterapi och talterapi innan jag började […]