Arbetskraftsinvandring som alla vinner på

Bildkälla

För att våra österbottniska företag ska kunna fortsätta växa är det viktigt att vi aktivt jobbar med sysselsättningsfrågorna. Vi behöver hjälpa de som står utanför arbetsmarknaden. Här är satsningar på utbildning och omskolning oerhört viktiga. I Finland har vi över 250 000 arbetslösa arbetssökande. Jag vill arbeta för att fler av dem under nästa mandatperiod hittar sysselsättning.

Vi har också en åldrande befolkning och vi behöver bli fler finländare för att trygga en hållbar tillväxt. Vi behöver värna om en fungerande vardag och tillräckliga stöd till barnfamiljerna. Vi behöver också främja arbetskraftsinvandringen och även då det gäller personer som kommer till Finland från länder utanför EU.

Men till skillnad från Svenska folkpartiet skulle jag inte slopa tillgångsprövningen för utländsk arbetskraft, även kallad behovsprövning. Behovsprövningen innebär att vi stöder arbetskraftsinvandring till branscher där det råder brist på arbetskraft. Men behovsprövningen innebär också att vi inte stöder arbetskraftsinvandring till branscher där det finns finländare som kunde göra jobbet.

De flesta EU-länder har motsvarande reglering då det kommer till arbetskraftsinvandring. Sverige är här ett undantag. År 2008 valde den dåvarande borgerliga regeringen i Sverige med stöd av miljöpartiet att slopa behovsprövningen. Följderna för den svenska arbetsmarknaden har varit en ökad risk för handel med arbetstillstånd och svart ekonomi.

Jag tycker vi borde ta lärdom av de svenska erfarenheterna och inte begå samma misstag. 

Särskilt orolig blir jag när de som vill slopa behovsprövningen även vill slopa allmänbindande kollektivavtal. Jag tror de flesta förstår att i fall företag själva i större utsträckning tillåts definiera sina egna lägsta löner och ges fria händer att själva ta in utländsk arbetskraft är det en ekvation som ökar riskerna för lönedumpning och osäkra anställningar.

Men visst har nuvarande system i Finland sina brister. Vi behöver försnabba processerna och förenkla dem så att våra företag kan rekrytera de arbetstagare man behöver. Men det kan vi göra utan att slopa behovsprövningen.

Sedan tror jag det är viktigt att se den lilla människan i processen. De som kommer till vårt land finns inte till för att lösa våra problem och vår försörjningskvot. De förväntar sig trygghet, goda löner och möjligheter att skapa en bra framtid för sig och sin familj.

Jacob Storbjörk (SDP), riksdagskandidat

Leave a Reply