Alla ska vinna på havsbaserad vindkraft

Bildkälla

Både klimatmålen och kriget i Ukraina påminner oss om hur viktigt det är att minska vårt fossilberoende. Vi får inte göra oss beroende av auktoritära stater som livnär sig på olja och gas. Andelen förnybart i vår elproduktion behöver öka steg för steg. Därför behöver vi i Finland på ett balanserat sätt bygga ut vindkraften då samhället alltmera elektrifieras. Här ligger Österbotten redan i framkant då hela 14% av Finlands totala vindkraft produceras i vårt eget landskap.

Ska vi rädda vår planet krävs kraftfulla åtgärder nu. Vindkraften ger oss möjlighet att nå klimatmålen som planerat och den ger oss tillgång till innovationer, nya teknologier och investeringar. Med hjälp av vindkraften utvecklas möjligheten att lagra energi i form av vätgas. Dessa satsningar sätter Österbotten på världskartan och skapar nya jobb.

Men det är inte bara att tuta och köra. De synpunkter Marcus Jansson lovvärt lyfter fram i lördagens ÖT och VBL manar till eftertanke och handling. Lagstiftning och tillståndsprocesser måste fås i ordning. Konsekvenserna för miljön i stort, och vattenområdena måste vara grundligt utredda. Lokalsamhället måste involveras och i samtliga projekt dra nytta av etableringarna. Även havsbaserad vindkraft måste generera tillräckliga skatteintäkter till välfärden och till lokalsamhället. Markägare ska ha rätt till skälig ersättning. Jag tycker också vi måste ställa krav på hur kraftledningarna dras. Hellre havs- och jordkablar än luftledningar som gör betydligt större intrång på vår fina natur och kust. 

Jacob Storbjörk (SDP), riksdagskandidat

Leave a Reply