Mera studiero och mindre studielån

Bildkälla

Satsningar på utbildning och forskning är viktiga för att Finland ska stärka sin konkurrenskraft. Men lika viktigt är det att vi ser till att de som studerar har tid och resurser att studera. 

I egenskap av tidigare styrelsemedlem i Åbo Akademis Studentkår vet jag hur viktigt det är att studiestödet håller jämn takt med inflationen.  Det är också viktigt att bostadsbidraget räcker till för att klara av boendekostnaderna. Vi ska inte skära i bostadsbidragen som högern föreslår för det skulle drabba många hårt. Vi behöver istället minska den lånebaserade andelen av studieutkomsten och ge alla som blir klara med sina studier den bästa starten i livet. 

Det befintliga systemet med räntebidrag som innebär att FPA betalar räntan på studielånet kan ses över för att gälla fler utexaminerade. Speciellt de som efter studierna har svårt att hitta jobb, hankar sig fram på korta vikariat eller deltidsjobb. 

Jag tycker överlag att våra stödsystem bättre behöver beakta att mycket kan hända i en människas liv. Studielånskompensationen som innebär att FPA betalar 40 procent av den del av studielånet som överstiger 2 500 är ett smart sätt att uppmuntra till att avlägga examen inom tidsfristen samtidigt som man minskar storleken på studielånet. Men det finns behov för en större flexibilitet. Det att man blir klar ett halvår eller ett år senare än beräknad studietakt kunde ändå belönas i någon form. Exempelvis 30 procent om studierna av olika orsaker fördröjdes med ett år. 20 procent om det dröjde två år. Det ger en liten välbehövlig morot till alla att göra klart studierna och det vinner hela samhället på. 

Då man studerar är det också viktigt att det finns möjlighet till föreningsliv, rekreation och motion. Studenthälsan behöver också en tillräcklig finansiering. Vi måste överlag satsa på det förebyggande arbetet så att alla mår bra i studielivet och sedan också i arbetslivet. 

Jacob Storbjörk (SDP), riksdagskandidat i Vasa valkrets

Leave a Reply