Finlands gröna guld

Finland står inför en stor omställning när det gäller synen på skogens användning. Sedan urminnes tider har vi hämtat timmer ur skogen för våra husbyggen och ved för att värma våra hus. Vi har exporterat sågvaror, kokat cellulosa och gjort kartong och papper för export. I långa tider har vi även brutit ny åkermark från skogsmarker. Ett lån som lätt kan återställas till skogsmark igen.

Produktionstekniken vid skogsindustrin har utvecklats enormt. Nya fabriker gör så mycket mera av skogsråvaran. Av träd kan man göra nästan vad som helst nuförtiden i form av biobaserade produkter.  Skogen, vårt gröna guld, har om möjligt blivit ännu mer värdefull för oss finländare.

Samtidigt pågår den gröna omställningen i landets energiproduktion. Vindkraftverk byggs i rasande fart runt om i Finland. Många finns placerade på skogsmarker. Det planeras och byggs även stora solkraftsparker och en del av dessa kommer nog att placeras på skogsmarker.

Skogsägare finns det av alla slag i Finland. Förutom några verkligt stora skogsägare, med finska staten i spetsen finns ägandet bra utspritt med många små skogsägare. Jag själv har nyligen blivit skogsägare, utan jordbruk, en lycklig ägare till några hektar. Jag läser som bäst på vad som gäller för en skogsägare. Det visade sig vara en rätt invecklad snårskog av paragrafer och beskattningsbeslut.

Skogsavdrag, det låter ju bra, men kan användas endast för köpt skog (från 1993 framåt).  Skogsmark som man ärvt eller fått som rak gåva berättigar inte till skogsavdrag. Mycket tråkigt med tanke på långsiktigt ägande av skog. Överraskande nog så ska man själv hålla reda på det mesta kring skogsavdraget, för skattemyndigheterna håller inte koll, de gör bara stickprov ibland. Det här borde göras tydligare för att underlätta för små skogsägare. Månget skogsavdrag blir nog outnyttjat på grund av den snåriga lagstiftningen.

Byggare av solkraftsparker vill gärna hyra skogsmark för x antal år framöver ( 30-40 år? ). Det kunde vara ett alternativ för en liten skogsägare att få avkastning i form av hyra. Men en skogsägare utan jordbruk beskattas som jordbrukare om personen hyr ut marken. Det betyder att inkomsterna räknas som förvärvsinkomst och inte kapitalinkomst. Beskattningen kan då redan lätt med en vanlig lön eller pension börja överstiga kapitalinkomstens skattenivå på 30%.

Den lilla människan hamnar lätt i kläm. De stora ägarna kan nog skatteplanera och maximera avdragen, och de har inte heller samma nära förhållande till skogen. Det är bra med många skogsägare i Finland. Gröna skogar är bra och grön energi är en bra sak, men för den lilla skogsägarens skull borde det rensas i snårskogen av paragrafer och skattebeslut.

Jacob Storbjörk (SDP)

Leave a Reply