Fler kunde befrias från arvsskatt

Bildkälla

Nyligen publicerades en YLE-artikel över hur förmögenhetsklyftor ökat sedan år 1987. En ökad social ojämlikhet tär på samhällets bärande strukturer. Forskning visar att alla (rik som fattig) mår bättre i mera jämlika samhällen. Därför behöver vi utveckla vår jämlika grundskola, hjälpa fler få ett jobb och slå vakt om att vi alla solidariskt bidrar till välfärdsstatens finansiering.

Jag tror vi även behöver bredda skattebasen. Bland annat innebär det att vi åtgärdar de luckor som gör det möjligt att undvika skatt. Här är den så kallade värdestegringsskatten ett verktyg. Överlag tror jag vi behöver beskatta arbete och pensioner mindre för att istället beskatta ägande och kapital lite mera. 

Den omdiskuterade arvsskatten är också viktig för att jämna ut förmögenhetsklyftor och finansiera vår välfärdsstat. Samtidigt har vi i SDP:s ekonomiska åtgärdsprogram sagt att den kan behöva ses över. Jag tycker att skattegränsen för när man behöver betala arvsskatt kunde höjas. Jag tycker ett gammalt egnahemshus eller en liten sommarstuga inte behöver vara föremål för arvsskatt. Det skulle minska byråkratin och leda till mindre huvudbry för många anhöriga.

Jacob Storbjörk (SDP)

Riksdagskandidat i Vasa valkrets

Leave a Reply