Category: Uncategorized

Fler kunde befrias från arvsskatt

Nyligen publicerades en YLE-artikel över hur förmögenhetsklyftor ökat sedan år 1987. En ökad social ojämlikhet tär på samhällets bärande strukturer. Forskning visar att alla (rik som fattig) mår bättre i mera jämlika samhällen. Därför behöver vi utveckla vår jämlika grundskola, hjälpa fler få ett jobb och slå vakt om att vi alla solidariskt bidrar till […]