Människan behöver sina rekreationsområden

Människans behov av rekreation är livsviktig på många sätt. Undersökningar visar att vi mår bra av naturkontakt både fysisk och psykiskt. Friluftsliv betyder ofta någon form av fysisk aktivitet men för mig betyder naturen också enskilda möten med naturen i form av avkoppling, minskad stress samt återhämtning. 

Det fanns en tid då naturen var en naturlig del av våra liv. Som barn klättrade vi i träd, byggde kojor i skogen och utforskade våra gräsmattor utanför hemmet. Idag har kanske inte alla människor ens tillgång till grönområden. Undersökningar påvisar också att asfalt och betong inte är hälsosam i längden. Lyckligtvis finns det kommuner som faktiskt jobbar aktivt med att tillföra nya parker, ängar och träd genom olika projekt. Österbotten är med i flera projekt. 

Jag har fått växa upp i närheten av en levande landsbygd som erbjuder med många rekreationsområden. Jag har också haft förmånen av att få ta del av den äldre generationens erfarenheter och kunskap.

Med rekreationsområden menas att man reserverar områden för allmän rekreation och friluftsliv. Områdena bör planeras så att de fäster uppmärksamhet på miljön, läget i det ekologiska nätverket och dess betydelse för naturens mångfald. I denna planering är det viktigt att involvera den vanliga kommuninvånaren. För när var och en av oss involveras ökar också förståelsen för miljöarbetet. Lokalkännedom gör också besluten i regel bättre. 

Grönområden, vattenområden och skogen säkerställer naturens skönhet och mångfald. Skogen är för mig ett särskilt viktigt rekreationsområde och där hittar jag lugnet.

Jag vill i riksdagen vara en sund och balanserad röst för miljön. Vi behöver också fortsätta modernisera vår industri att bli föregångare på klimatsmarta lösning, främja cirkulär ekonomi och ställa om vår elproduktion att bli mindre fossilbaserad. Det stärker vår konkurrenskraft och skapar nya jobb. Låt naturen ge oss den livskraft vi så väl behöver.

Jacob Storbjörk (SDP)

Riksdagskandidat

Leave a Reply