Sanna Marin tryggar landets tvåspråkighet

Sanna Marin på Nordiska rådets session 2021. Bildkälla

Jag som många andra reagerade starkt då Sannfinländarna lanserade sitt nya finskhetsprogram. Det är tråkigt att ett stort riksdagsparti inte ser vårt lands tvåspråkighet som en rikedom som även knyter vårt land samman med resten av Norden. Jag fick som 1:a vice ordförande i Svenska Finlands Folkting under den borgerliga regeringen Sipiläs tid i makten uppleva den orättvisa jourreformen. Tack vare Antti Rinne har nu Vasa centralsjukhus fått fulljour status. Under denna regeringsperiod har även nationalspråksstrategin uppdaterats. Utvecklingen går nu i rätt riktning. Jag vill jobba vidare med landets tvåspråkighet.  

I detta val avgörs också om nästa statsminister heter Sanna Marin. Ett återval av Sanna Marin är i detta val den bästa garanten för att trygga svenska språkets ställning i tvåspråkiga Finland genom att vi som parti faktiskt vågar säga nej till regeringssamarbete med Sannfinländarna.

Jacob Storbjörk (SDP)

Leave a Reply