SDP stöder en stamvårdande vargjakt

Bild från besöket på Kuopio Museum

Vargen har blivit en allt vanligare syn och därtill rör den sig allt oftare i bebyggelse. Vi anser att vi ska ta människors oro på allvar. Vi måste finna en balanserad lösning som håller ner vargbeståndet och håller vargen borta från våra hem. Samtidigt kommer en stamvårdande jakt motverka olaglig jakt.

Denna vecka behandlade man i riksdagens jord- och skogsbruksutskott ett betänkande som anknyter till medborgarinitiativet om inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador.

Våra socialdemokratiska utskottsmedlemmar har hela tiden varit eniga om själva saken, dvs. en stamvårdande vargjakt behövs. Veckans situation i utskottet var mera en arbetsfråga där man ansåg att utskottets ordförande har ett ansvar för att leda mötet så att arbetet fortskrider och att de på förhand överenskomna spelreglerna följs. Men nu ska vi blicka framåt. Allt pekar på att jaktlagen preciseras så att förutsättningar för dispensjakt på varg förbättras. Nu visar vi framtassarna mot vargen.

Peter Sjökvist (SDP), riksdagskandidat

Anna Caldén (SDP), riksdagskandidat

Jacob Storbjörk (SDP), riksdagskandidat

Leave a Reply