Socialdemokraterna jobbar för Finland och Åland 

Bildkälla

Statsminister Sanna Marin (SDP) har framgångsrikt lett landet igenom en rad svåra kriser. I henne har vi har en finländsk statsminister som resten av världen känner och respekterar. 

Regeringen Marin har under denna period höjt de lägsta pensionerna, genomfört en familjeledighetsreform, stärkt sysselsättningen och drivit på klimat- och miljöarbetet. Vi menar att det är viktigt att Finland även i fortsättningen leds av socialdemokraterna så att detta goda framtidsarbete ska kunna fortsätta. 

Socialdemokraterna är också garanten för att svenska språkets ställning inte försämras. SDP vågar tydligt säga nej till regeringssamarbete med Sannfinländarna, och därmed ett klart nej till deras finskhetsprogram. Vi socialdemokrater vill stärka svenskans ställning genom att förverkliga målsättningarna i nationalspråksstrategin. Detta är viktigt för Åland och för Svenskfinland. 

Vi socialdemokratiska riksdagskandidater i Finland och på Åland ska göra allt vi kan för att trygga ett återval av Sanna Marin. Vi har alltid haft ett gott samarbete mellan våra två socialdemokratiska partier. Vi vill gemensamt förbättra relationerna mellan Finland och Åland, samt framgångsrikt driva viktiga frågor. Nästa mandatperiod ska vi se till att en ny självstyrelselag förverkligas.  

Nina Fellman (S),  Ålands valkrets 

Henrik Löthman (S), Ålands valkrets 

Arsim Zekaj (S), Ålands valkrets 

Kristne Dzene (S), Ålands valkrets 

Dimitri Qvintus (SDP), Helsingfors valkrets 

Jacob Storbjörk (SDP), Vasa valkrets 

Anna Caldén (SDP), Vasa valkrets 

Peter Sjökvist (SDP), Vasa valkrets 

Leif Grönroos (SDP), Egentliga Finlands valkrets 

Johan Kvarnström (SDP), Nylands valkrets 

Anette Karlsson (SDP), Nylands valkrets 

Leave a Reply