Valet är ett vägval

Bildkälla

I val är det frågan om vägval. Val mellan olika värderingar. Val som påverkar allas vår vardag och Finlands framtid. I riksdagsvalet 2019 fick vi socialdemokrater fullmakt att inleda en förändring. Den här förändringen har vi nu inlett och nu söker vi förtroende i detta val för fyra nya år.

Vi värnar om en fungerande vardag. Vi vill göra dagvården mera tillgänglig, bygga vidare på vår jämlika grundskola och trygga alla ungas rätt till en avgiftsfri gymnasie- eller yrkesutbildning. Alla äldre ska kunna lita på att man får den vård och den hjälp man behöver. Pensionerna ska räcka till och vi vill fortsätta höja de lägsta pensionerna. 

SDP ser även till regionernas olika behov. För Österbotten är goda kommunikationer, med vägar, hamnar och flygfält av största betydelse. En fortsatt satsning på riksåttan ser vi som absolut nödvändig. Hamnarna måste få möjlighet till fortsatt utbyggnad. Järnvägtrafiken ska fungera både för godstrafik och persontrafik. Karleby-Jakobstads flygfält som ligger i Kronoby har alla möjligheter att fortsätta sin verksamhet om vi skapar de rätta förutsättningarna.

Den för Österbotten så viktiga exportindustrin behöver all denna infrastruktur. Österbottens möjligheter att bli en nyckelspelare i den gröna omställningen behöver tryggas. Karleby och Jakobstad ligger synnerligen bra till för driva utvecklingen vidare. Tillsammans kan vi göra det. Låt oss göra det.

Jacob Storbjörk, riksdagskandidat, Jakobstad

Tiina Isotalus, riksdagskandidat, Karleby

Leave a Reply