Jacobs blogg

Bevara det finlandssvenska teckenspråket

Bildkälla

Det finlandssvenska teckenspråket klassificeras som ett allvarligt hotat språk enligt Unescos kriterier. Det måste vi göra något åt. Jag själv har haft språkproblem och fått öva teckenspråk som stöd för min talutveckling under mina tidiga levnadsår. Oändligt tacksam för all hjälp jag fick via olika terapier i form av musikterapi, ergoterapi och talterapi innan jag började skolan. Det är viktigt att bli förstådd. Det kommer alltid att finnas behov av tolkning i olika sammanhang.

Textning av TV-program är viktigt för alla hörselskadade, teckenspråkstolkning ännu bättre, och allra bäst om det finns många ute i samhället som kan grunderna i teckenspråk. Även då det kommer till riksdagens debatter bör vi alla ha möjlighet att ta del av tolkningen till svenska eller att svenska undertexter finns tillgängliga. 

Det jag önskar är webbaserade kurser i finlandssvenska teckenspråket. Alla intresserade inom tredje sektorn, vårdpersonal och privatpersoner kan delta. Övningsuppgifterna inskickade som egna inspelningar. Föreläsaren bedömer när deltagaren lärt sig att uttrycka sig med teckenspråket. Detta lyckas bäst hemifrån där man får träna i lugn och ro. 

Jag vill jobba för ärendet i riksdagen samt utmanar alla svenskspråkiga medborgar- och arbetarinstitut i landet att anta utmaningen. Finns säkert många andra som kan hjälpa till med detta inom t.ex. fria bildningen, yrkeshögskolor och företag. Jag tror vi ska klara detta och tillsammans göra en viktig insats för det finlandssvenska teckenspråket. 

Jacob Storbjörk (SDP)

Riksdagskandidat i Vasa valkrets

SDP stöder en stamvårdande vargjakt

Bild från besöket på Kuopio Museum

Vargen har blivit en allt vanligare syn och därtill rör den sig allt oftare i bebyggelse. Vi anser att vi ska ta människors oro på allvar. Vi måste finna en balanserad lösning som håller ner vargbeståndet och håller vargen borta från våra hem. Samtidigt kommer en stamvårdande jakt motverka olaglig jakt.

Denna vecka behandlade man i riksdagens jord- och skogsbruksutskott ett betänkande som anknyter till medborgarinitiativet om inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador.

Våra socialdemokratiska utskottsmedlemmar har hela tiden varit eniga om själva saken, dvs. en stamvårdande vargjakt behövs. Veckans situation i utskottet var mera en arbetsfråga där man ansåg att utskottets ordförande har ett ansvar för att leda mötet så att arbetet fortskrider och att de på förhand överenskomna spelreglerna följs. Men nu ska vi blicka framåt. Allt pekar på att jaktlagen preciseras så att förutsättningar för dispensjakt på varg förbättras. Nu visar vi framtassarna mot vargen.

Peter Sjökvist (SDP), riksdagskandidat

Anna Caldén (SDP), riksdagskandidat

Jacob Storbjörk (SDP), riksdagskandidat

Finlands gröna guld

Finland står inför en stor omställning när det gäller synen på skogens användning. Sedan urminnes tider har vi hämtat timmer ur skogen för våra husbyggen och ved för att värma våra hus. Vi har exporterat sågvaror, kokat cellulosa och gjort kartong och papper för export. I långa tider har vi även brutit ny åkermark från skogsmarker. Ett lån som lätt kan återställas till skogsmark igen.

Produktionstekniken vid skogsindustrin har utvecklats enormt. Nya fabriker gör så mycket mera av skogsråvaran. Av träd kan man göra nästan vad som helst nuförtiden i form av biobaserade produkter.  Skogen, vårt gröna guld, har om möjligt blivit ännu mer värdefull för oss finländare.

Samtidigt pågår den gröna omställningen i landets energiproduktion. Vindkraftverk byggs i rasande fart runt om i Finland. Många finns placerade på skogsmarker. Det planeras och byggs även stora solkraftsparker och en del av dessa kommer nog att placeras på skogsmarker.

Skogsägare finns det av alla slag i Finland. Förutom några verkligt stora skogsägare, med finska staten i spetsen finns ägandet bra utspritt med många små skogsägare. Jag själv har nyligen blivit skogsägare, utan jordbruk, en lycklig ägare till några hektar. Jag läser som bäst på vad som gäller för en skogsägare. Det visade sig vara en rätt invecklad snårskog av paragrafer och beskattningsbeslut.

Skogsavdrag, det låter ju bra, men kan användas endast för köpt skog (från 1993 framåt).  Skogsmark som man ärvt eller fått som rak gåva berättigar inte till skogsavdrag. Mycket tråkigt med tanke på långsiktigt ägande av skog. Överraskande nog så ska man själv hålla reda på det mesta kring skogsavdraget, för skattemyndigheterna håller inte koll, de gör bara stickprov ibland. Det här borde göras tydligare för att underlätta för små skogsägare. Månget skogsavdrag blir nog outnyttjat på grund av den snåriga lagstiftningen.

Byggare av solkraftsparker vill gärna hyra skogsmark för x antal år framöver ( 30-40 år? ). Det kunde vara ett alternativ för en liten skogsägare att få avkastning i form av hyra. Men en skogsägare utan jordbruk beskattas som jordbrukare om personen hyr ut marken. Det betyder att inkomsterna räknas som förvärvsinkomst och inte kapitalinkomst. Beskattningen kan då redan lätt med en vanlig lön eller pension börja överstiga kapitalinkomstens skattenivå på 30%.

Den lilla människan hamnar lätt i kläm. De stora ägarna kan nog skatteplanera och maximera avdragen, och de har inte heller samma nära förhållande till skogen. Det är bra med många skogsägare i Finland. Gröna skogar är bra och grön energi är en bra sak, men för den lilla skogsägarens skull borde det rensas i snårskogen av paragrafer och skattebeslut.

Jacob Storbjörk (SDP)

Sanna Marin tryggar landets tvåspråkighet

Sanna Marin på Nordiska rådets session 2021. Bildkälla

Jag som många andra reagerade starkt då Sannfinländarna lanserade sitt nya finskhetsprogram. Det är tråkigt att ett stort riksdagsparti inte ser vårt lands tvåspråkighet som en rikedom som även knyter vårt land samman med resten av Norden. Jag fick som 1:a vice ordförande i Svenska Finlands Folkting under den borgerliga regeringen Sipiläs tid i makten uppleva den orättvisa jourreformen. Tack vare Antti Rinne har nu Vasa centralsjukhus fått fulljour status. Under denna regeringsperiod har även nationalspråksstrategin uppdaterats. Utvecklingen går nu i rätt riktning. Jag vill jobba vidare med landets tvåspråkighet.  

I detta val avgörs också om nästa statsminister heter Sanna Marin. Ett återval av Sanna Marin är i detta val den bästa garanten för att trygga svenska språkets ställning i tvåspråkiga Finland genom att vi som parti faktiskt vågar säga nej till regeringssamarbete med Sannfinländarna.

Jacob Storbjörk (SDP)

Tillåt snusförsäljning på Alko

Fotograf: Lisa Risage. Bildkälla

För en tid sedan publicerade en arbetsgrupp sina förslag på hur Finland kunde bli fritt från tobaks- och nikotinprodukter år 2030. Jag tycker det är eftersträvsamt att minska användningen av tobaksprodukter. Men förslaget att förbjuda privat import av snus är inte rätt väg att gå. 

Låt mig först klarlägga att jag har inga som helst egna intressen i detta. Jag varken röker eller snusar och har inga planer att börja. Tvärtom uppmuntrar jag gärna fler att fimpa cigaretten. Många av arbetsgruppens förslag är enligt mig helt okej. Men jag tycker också att alla politiska förslag måste vara förankrade i hur världen faktiskt ser ut – inte bara hur man önskar att den vore.

Det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande finns många som hämtar snus över gränsen för eget bruk. Det är alltså en sak att förbjuda. Men ett sådant beslut måste också följas upp och det kräver resurser. Jag vill för egen del reservera tullens och polisens resurser till att komma åt farlig narkotika. Inte att söka igenom österbottningarnas jackfickor och bagage för en dosa snus.

Men jag kan inte heller nöja mig med status quo som många andra. Med handen på hjärtat måste vi konstatera att nuvarande upplägg inte heller fungerar. Användningen ökar, samhället går miste om skatteinkomster och vi har helt tappat kontrollen. Här borde våra beslutsfattare dra lärdomar från förbudstiden och försäljning av starka alkoholprodukter. Min personliga åsikt är att jag tycker det är rimligt att Alkos mandat utökas till att gälla försäljning av snus. Då håller vi försäljningen måttfull, samt säkerställer att försäljningsintäkter och skatteinkomster stannar i Finland. Jag tror att vi kan finna förståelse för en sådan lösning i EU.

Jacob Storbjörk (SDP)

Riksdagskandidat Jacob Storbjörk

Hoppsan, vi har en riktig politiker i huset, det kunde vi konstatera när yngsta sonen Jacob var med Oxhamns skolas parlamentsgrupp till riksdagen och han fick ställa en fråga i det stora ungdomsparlamentet som hölls då i riksdagens plenisal. Han har varit en aktiv politiker sedan dess.


Vi, hans mamma och pappa, hade inte varit politiskt aktiva. Inte våra föräldrar heller. Han, vår Jacob, är född och uppvuxen i Jakobstad. Äldsta brodern Andreas är född i Vasa och mellanbrodern Simon i Karleby. Vi flyttade till Jakobstad för att vi var intresserade av språkbadsskola. Vi kommer båda från Kronoby och har hållit ihop sedan sista året i gymnasiet.


Jacob har en förmåga att se positivt på det mesta och han tror på att det går att utveckla samhället på så vis att alla får det bättre. Han har försökt utveckla Jakobstad sedan han som 18-åring valdes in i stadsfullmäktige första gången. Det lyfter vi på hatten för. Det politiska engagemanget har även fört honom långt utanför Jakobstad. Det nordiska samarbetet ligger honom varmt om hjärtat.

Han har skapat sin politiska bana under 10 års tid och Österbotten har alltid haft hög prioritet. Vi är säkra på att Österbotten kommer att få en stark förespråkare i Jacob Storbjörk. Vi hoppas innerligt att så många österbottningar som möjligt delar vår uppfattning.


En politiker måste kunna samarbeta och tänka utanför boxen. En bra politiker måste även kunna höra av de andra politiska partiernas argument och inte ha så mycket förutfattade meningar. Om vi i vår familj på något sätt understött Jacob i denna sak så har vi ju gjort något rätt.

Vi minns att pappaLeif pinat honom i diskussioner hemmavid med att plötsligt byta perspektiv och tala utifrån motståndarsidans argument, bara för att vidga vyerna, för att kunna tänka sig in i hur andra tänker. Det var nog nyttiga övningar.


I grund och botten har Jacob varit helt trygg i sin politiska övertygelse och vi, föräldrarna, har hakat på. Det kan gå den vägen också.

Lycka till med valet Jacob!

Stolta föräldrarna Ann-Sofi och Leif

Valöppning – Jacobs tal

Bästa vänner,

Stort tack för att ni är här ikväll! Kiitos että olette täällä tänään!

Ert stöd betyder mycket för mig! Med er hjälp kan vi klara vad som helst!

Vi befinner oss på en resa. En resa som ska ta oss ända fram till riksdagen och ett nytt socialdemokratiskt riksdagsmandat till Jakobstadsregionen.

Resan började inte igår, och inte i år, och inte ens i fjol. Resan började för nästan 15 år sedan. 

Den tog fart i familjehemmet. Där lokaltidningen på köksbordet gav inblick i de dagsaktuella frågorna, stora som små. I ett kök där både mamma och pappa alltid fanns för att både öppna upp det som inte rymdes med i tidningen, eller bara för att samtala om det lilla och det stora.

Resan fortsatte i vår fina grundskola som stärkte min allmänbildning. Alla timmar i samhällslära som stärkt mitt samhällsintresse. I Oxhamns skolas parlamentsgrupp som gav mig och några andra ungdomar chansen, som en del av ungdomsparlamentet, att besöka riksdagen och ställa en fråga i riksdagens plenum till ansvarig minister. Det är inte alla 15-åringar, och inte ens alla riksdagskandidater, som kan säga att de har en sådan erfarenhet i bagaget.

Men kanske resan egentligen började tidigare än så. Jag har själv haft utmaningar med språket. Oändligt tacksam är jag för vårt välfärdssamhälle, för all hjälp jag fick via olika terapier i form av musikterapi, ergoterapi och talterapi innan jag började skolan. Utan det skulle denna resa aldrig varit möjlig. Utan det skulle jag inte stå här och tala för er här ikväll.

Detta är denna insikt, att vi alla är beroende av varandra, att vi når framgång tillsammans då vi hjälps åt, och att du och jag är en del av ett större sammanhang, är de saker som väckt mitt engagemang och min politiska övertygelse. Jag är en socialdemokrat med stolthet och glädje

Jag älskar min tvåspråkiga hemstad Jakobstad som gett mig så mycket. Jag är stolt över vår fina region som är i framkant då det kommer till sysselsättning och hållbarhet.

Jag är tacksam över föreningslivet som lärde mig talko, Jakobstads Svenska Socialdemokrater som stöttar mig och uppdraget som stadsfullmäktigeledamot i Jakobstad som lärde mig axla ansvar.

Vänner! 

Jag är inte bara redo. Jag vill göra skillnad, jag vill göra saker bättre och jag vill tala för vår region och för Österbotten i Finlands riksdag.

Jag vill jobba för ett snällare samhälle, en fungerande vardag och en lite fredligare värld.

Jag vill säkerställa att social- och hälsovården har de resurser som behövs för att vårda våra sjuka, både kropp och själ, samt ta hand om våra äldre. Vårdarna ska ha rätt till goda arbetsvillkor och en konkurrenskraftig lön. 

Jag tror på människan. Då människor känner trygghet och alla får en chans vill de allra flesta bidra och göra rätt för sig. Vi ska därför med olika verktyg hjälpa våra medmänniskor att hitta sysselsättning. Det är också viktigt med ett arbetsliv där folk faktiskt orkar och mår bra i jobbet. Regeringen Marin har kontinuerligt lyckats höja sysselsättningen. Det arbetet ska fortsätta. Det är vårt effektivaste sätt att minska skuldsättningen.

Jag vill säkerställa att din vardag fungerar så smidigt som möjligt.

Dagvården behöver ge alla en god start i livet och vara tillgänglig så att du som vuxen kan gå till jobbet. Jag vill bygga vidare på vår grundskola. Vi ska fortsätta satsa på utbildning och forskning för att stärka vår konkurrenskraft. Det är viktigt för att vi ska klara av en rättvis grön omställning och skapa nya jobb.

Kaksikielisyys on rikkaus

Vårt lands två nationalspråk ska synas och höras i vardagen, i kulturlivet och i beslutsfattandet. Du ska ha rätt att använda ditt modersmål i vårdärenden och i kontakt med myndigheter. Du ska inte behöva känna dig tvungen att byta språk för att få service. 

Jag vill att alla, svenskspråkiga som finskspråkiga, får sina rättigheter tillgodosedda och känner sig sedda och hörda.

Alla ska känna sig trygga i Finland. Brott ska aldrig löna sig och samhället ska stå på offrets sida. Det allra viktigaste just nu är att våra poliser och vårt rättsväsende faktiskt har tillräckligt med resurser att väcka åtal, utreda brott och utfärda domar. En annan viktig aspekt är förebyggande arbetet där vi förhindrar människor att hamna in på kriminell bana.

I en tid av stigande priser behöver vi säkerställa att människor klarar vardagen. Pensionerna måste vara tillräckliga, studieutkomsten mindre lånebaserad och arbetsvillkoren goda. 

Goda kommunikationer såsom vägar, hamnar och fungerande kollektivtrafik är viktiga i vår vardag och inte minst för våra viktiga exportorienterade industriföretag. Exempelvis vill jag trygga viktiga flygförbindelser till Karleby-Jakobstads flygplats och att Jakobstads hamn förblir en TEN-T-hamn.

Jag vill jobba för en fredligare värld.

Vi ska värna om goda relationer med andra länder. Men vi måste också stå upp för mänskliga rättigheter och internationella avtal. Krig såsom Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina ska fördömas. Finlands plats är i NATO. 

Bistånd och det humanitära arbetet fortsätter ha betydelse. Det att vi stärker kvinnors och flickors rättigheter globalt och ger alla barn rätt till en grundläggande utbildning främjar fred. 

Vi har bara en planet. Vi måste i vårt eget land och globalt göra vad vi kan för att hejda den globala uppvärmningen, värna om miljön och främja hållbarhet. Jag vill även öka den biologiska mångfalden. Det finns nämligen inga vinnare i en värld utan humlor och bin.

Låt oss för övrigt öka den biologiska mångfalden i riksdagen genom att ta in en Stor Björk.

Vänner, 

Låt oss vara modiga! Yhdessä olemme rohkeita! Tack! Kiitos!